МАРКАН ПРО ООД е дружество с основна дейност проектиране, изграждане и поддръжка на съоръжения и инсталации по част Отопление, вентилация и климатизация.

МАРКАН ПРО ООД извършва: проучване, проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, пуск, гаранционно и извънгаранционно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, термопомпени инсталации, VRF системи, сплит системи, топловъздушно отопление, котелни инсталации, абонатни станции и топлопреносни мрежи, газификация и др.

В дружеството работи екип от млади, висококвалифицирани и опитни специалисти, с професионално отношение към работата, които следят най-новите тенденции, свързани с развитие на технологиите и материалите в бранша. Инженерно-техническият персонал на фирмата открива и предлага най-добрите решения - максимално ефективни, икономични и рационални, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Високият стандарт на работа и професионализмът са постигнати благодарение на високата квалификация и на дългогодишния опит на специалистите, натрупан в „МАРКАН ОВиК" ООД при проектиране и изграждане на обекти като: „България Мол" – София, Хотел „Новотел" – София, Бизнес център „Литекс" – София и много други.

МАРКАН ПРО ООД има издадени Удостоверения от Камарата на Строителите в България за изпълнение на строежи от I, III и V група.

В МАРКАН ПРО ООД функционира сертифицирана Интегрирана Система за Управление в съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ