ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

МАРКАН ПРО ООД предлага на своите клиенти професионални решения и висококачествен продукт на всеки един от етапите, през които преминава реализацията на една ОВиК система - от проучване и проектиране до изпълнение, пускане в експлоатация и поддръжка. Проектирането на ОВиК инсталации дава възможност да бъдат определени и заложени специфичните особености на обекта, както и индивидуалните потребности и желания на клиента още на етап проект. По този начин се оптимизира последващото изпълнение и се гарантира качеството на изгражданата инсталация.

  • Оглед, проучване и консултации, стандартни и нестандартни проектни решения по част Отопление, вентилация и климатизация
  • Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи в жилищни, административни, производствени и други сгради
  • Изпълнение на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на жилищни, административни, търговски и обществени сгради, хотели, промишлени предприятия със специфични, чисти производства и др.
  • Пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации по част Отопление, вентилация и климатизация
  • Гаранционна поддръжка и следгаранционен сервиз на съоръжения и инсталации за отопление, вентилация и климатизация