КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

 

МАРКАН ПРО ООД предлага на своите клиенти професионални решения и висококачествен продукт на всеки един от етапите, през които преминава реализацията на една система за климатизация, отопление и вентилация (ОВиК) - от проучване и проектиране до изпълнение, пускане в експлоатация и поддръжка. Проектирането на ОВиК инсталации дава възможност да бъдат определени и заложени специфичните особености на обекта, както и индивидуалните потребности и желания на клиента още на етап проект било то за интегрирано изпълнение на климатизация, отопление и вентилация или пък само част от това. По този начин се оптимизира последващото изпълнение и се гарантира качеството на изгражданата инсталация.

 

  • Оглед, проучване и консултации, стандартни и нестандартни проектни решения по част Отопление, вентилация и климатизация
  • Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи в жилищни, административни, производствени и други сгради
  • Изпълнение на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на жилищни, административни, търговски и обществени сгради, хотели, промишлени предприятия със специфични, чисти производства и др.
  • Пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации по част Отопление, вентилация и климатизация
  • Гаранционна поддръжка и следгаранционен сервиз на съоръжения и инсталации за ОВиК.

 

Обслужваме различни типове обекти от индустриални, обществени до жилищни сгради. Имаме много молове, бизнес центрове, логистични площи/складове успешно реализирани като ОВиК от нас. Поемаме цялостната отговорност - правим всичко от-до със свои кадри ползвайки най-качествените материали от отговорни доставчици.
Специалистите ни са винаги детайлно на ти с най-новите тенденции - материали, технологии и т.н., за да ни осигурят още на ниво планиране възможността да постигнем максимума за поверените ни обекти.